Upptäckte dessvärre att denna sida utsatts för olovligt intrång och att alla sidor och inlägg försvunnit… så passar på och gör ny sida och ny info.

Beklagar det inträffade – ser å andra sidan det som en möjlighet att städa och göra om och nytt – det är ju trots allt nytt år!

Kommer alltså att uppdatera löpande med text och bilder framöver