Välj en sida

Upptäckte dessvärre att denna sida utsatts för olovligt intrång och att alla sidor och inlägg försvunnit… så passar på och gör ny sida och ny info.

Beklagar det inträffade – ser å andra sidan det som en möjlighet att städa och göra om och nytt – det är ju trots allt nytt år!

Kommer alltså att uppdatera löpande med text och bilder framöver